Náš den

Aktuální program v You&Me

Program dne a jeho aktivity jsou tvořeny podle zkušeností s rytmem skupiny a potřeb dětí. Jde nám o program přínosný po všech stránkách: aby byly naplněny všechny potřeby dítěte v intelektuálním a emocionálním rozvoji, aby mělo dostatek pohybu a čerstvého vzduchu, aby byly zajištěny všechny fyziologické potřeby.

Po celý rok nás provází předem připravená témata, vždy s měsíčním rytmem přichází nové a děti se tak v každé oblasti (matematika, jazyk, přírodověda...) ponoří hlouběji do souvislostí prostřednictvím různých komplexních projektů.

Oblasti Montessori v průběhu celého dne

Praktický život – rozvíjí pohybové dovednosti, pracovní návyky a vztah k sobě a okolí. Součástí je péče o vlastní osobu a okolí (hygiena, péče o zvířata, péče o domácnost…), sociální vztahy (pozdravení, poděkování, stolování…)

Smyslová výchova – dítě se učí především prostřednictvím smyslů. Smyslový výchova zasahuje do všech ostatních oblastí – hmatem, čichem, zrakem, sluchem a chutí dítě okouší svět kolem sebe a na základě těchto svých zkušeností se učí rozlišovat, třídit, srovnávat a pojmenovávat

 

Jazyková výchova (netýká se pouze mateřského jazyka) – v této oblasti jde o rozvoj řeči, slovní zásoby, o schopnost naslouchat, porozumět, vyjádřit své myšlenky a pocity. Už v předškolním věku      se děti učí číst a psát, avšak nikoliv klasickým způsobem, jak jsme zvyklí, ale opět pomocí materiálu na smyslové bázi, např. obkreslování smirkových písmen prstem, psaní do krupice, vyprávění podle obrázků…

Matematika – pěstuje smysl pro rozdíly a přesnost, rozvíjí vnímání dimenzí, délky, šířky a výšky, velikosti a základních forem, podporuje děti v dalším bádání a vytváří podvědomé znalosti matematických zákonitostí, na které lze později navázat a které zjednodušují chápání složitých matematických operací při dalším studiu.

Kosmická výchova – zahrnuje přírodovědu, zeměpis, astronomii, biologii, dějepis, fyziku a chemii. Pomáhá dítěti chápat svět v souvislostech, představuje zákony vesmíru a učí ho být součástí celku. Pracuje na bázi praktických příkladů a experimentů, děti se učí např. rozeznávat jednotlivá zvířata a rostliny a pečovat o ně.

Další aktivity:

  • témata paralelně vedena v komunikaci s rodilým mluvčím
  • pobyt venku
  • kroužky:angličtina, výtvarné tvoření, keramika, hudba, hra na flétnu, tanec, drama, ekologie, jóga, vaření, dílna - práce se dřevem
  • spolupráce s Toulcový dvorem: ekologické programy
  • výlety do divadla, na výstavu, do solné jeskyně, na farmu, poznávání Prahy, atd.
  • prázdninové pobyty v přírodě
  • letní Summer Camp v Praze se speciálním programem

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole r6Dyt6Xve5Qd

Buďte s námi na Facebooku