Proč Montessori a Lesní školka?

Více informací zde >>

ZKOMBINUJTE POBYT VENKU S MONTESSORI UVNITŘ!  Program lze propojit: stejný kolektiv dětí i tým učitelů.

Pobyt venku je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a životu jako takovému a vychovávat je v přirozeném prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody, a proto je moudré se od ní učit. Průvodci se řídí mottem Montessori "Pomoz, abych to dokázal sám" a podporují děti, aby měly vlastní motivaci tvořit a poznávat v souvislostech. Společně tak vytváříme prostředí, které je bezpečné, přátelské, připravené nejen pro děti a jejich potřeby, ale pro celé společenství.

Naše postupy se opírají o prvky environmentální výchovy, ekologie, Montessori, Nenásilné a respektující komunikace a prosté lidské přirozenosti, které učí, že je třeba žít v souladu s životem a dary přírody oplácet naší vědomou péčí o ni, o sebe a o naše vztahy. Věříme, že pobyt venku prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duševní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou.

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole j4Gf7Idd3Sx6

Buďte s námi na Facebooku