Montessori lesní školka

Aktuální program v You&Me

O Lesní školce

 Lesní školka Montessori vzniká z naší velké potřeby být více v kontaktu s přírodou a uskutečňovat principy a přístup k dětem v tomto duchu i ve venkovním prostředí.

Náš přístup k dětem

     Pobyt venku je určen pro ty, kteří chtějí své děti učit lásce k přírodě a vychovávat je v přirozenějším prostředí. Pro ty, kteří věří, že jsme vzešli z přírody, a proto je moudré se od ní učit. Naše postupy se opírají o prvky enviromentální výchovy, ekologie a prosté lidské přirozenosti, které učí, že je třeba žít v souladu s životem a přírodou a dary přírody oplácet naší vědomou péčí o ni. Věříme, že pobyt venku prospívá dětem nejen s ohledem na jejich fyzické zdraví, ale také formuje jejich duševní kvality a upevňuje sounáležitost se světem, s planetou.

 

     Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

     Program často připravuje příroda sama, děti často objevují věci, které chtějí zkoumat a my jim pomáháme tyto znalosti a dovednosti prohloubit, a to v bezpečných podmínkách. Pomůckami jsou často přírodniny - klacík jako tužka na kreslení na zemi, kamínky jako hudební nástroj nebo počítadlo... Mizí limity možností vnitřních prostor a děti mohou poznávat všemi smysly a posunovat svoje hranice.

 

     Myšlenka "s dětmi venku za každého počasí" má dlouhodobou tradici ve skandinávských zemích. Pojem Lesní mateřská školka se objevil v roce 1954 v Dánsku. V Německu se lesní MŠ šíří od roku 1993, dnes jich jsou tisíce. Lesní MŠ existují také ve Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii, USA nebo v Japonsku. Nyní se těší přízni i u nás.

     Nejpodstatnější je pro ekoškolu denní praxe - děti mají dostatek příležitosti k pohybu v přírodním terénu, pečují o své okolí, k zdravému životnímu stylu přispívá zdravé stravování, u dětí se buduje odpovědný postoj k životnímu prostředí, vedení centra YOU&ME se snaží snižovat ekologickou zátěž provozu.

Co v lese děláme

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti najdou v přírodě to, co právě potřebují. Přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde si tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence.

     Program často připravuje příroda sama, děti často objevují věci, které chtějí zkoumat a my jim pomáháme tyto znalosti a dovednosti prohloubit, a to v bezpečných podmínkách. Pomůckami jsou často přírodniny - klacík jako tužka na kreslení na zemi, kamínky jako hudební nástroj nebo počítadlo... Mizí limity možností vnitřních prostor a děti mohou poznávat všemi smysly a posunovat svoje hranice.

Program obsahuje zkoumání přírody a jejích zákonitostí, motivační a pohybové hry, rolové hry a jiné na  aktuální témata. Učíme se základním dovednostem pohybu v přírodě a vědomému pohybu v těle.

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole c0Oe4Mco3K

Buďte s námi na Facebooku