YOU & ME

Aktuální program v You&Me

 

 

Dětství a rodičovství plné objevů

 You & Me - Rosteme s radostí: Co děti zažívají v You & Me ?

 

 

 Podívejte se, jak si u nás děti hrají a pracují v naší anglické školce v Praze

   

 • Jazyková školka a kurzy pro děti v Praze
       
 • Rozvíjíme tvořivost a přirozený potenciál dítěte
       
 • Děti se učí v klidu a bez stresu
       
 • Montessori pedagogika
       
 • Partnerský přístup učitelů
       
 • Angličtina metodou Helen Doron a s rodilým mluvčím
       
 • Specializujeme se na hudební a výtvarnou výchovu      

 

Hledáte pro své dítě místo, kde si může nejen v klidu hrát, ale také se přirozeně učit a připravovat se na pozdější vzdělávání? Chcete, aby vaše dítě mělo v učiteli citlivého a naladěného průvodce, který vnímá jeho individuální potřeby a vrozené talenty?

V Centru You & Me nabízíme vzdělávací programy pro děti již od 3 měsíců, které rozvíjejí tvořivost, myšlení, komunikaci, samostatnost, pohybové dovednosti, sebeuvědomění, respekt vůči sobě a druhým, schopnost spolupráce a touhu po poznání.

Uvědomujeme si, že předškolní věk je pro zdravý vývoj osobnosti klíčový a proto přistupujeme ke každému dítěti jako k jedinečné bytosti, která má svůj vlastní způsob a tempo při objevování světa a rozvíjení svého vnitřního potenciálu.

Vytváříme rodinné prostředí, které inspiruje svou příjemnou a láskyplnou atmosférou. Naše centrum ve Strašnicích (Praha 10) je navrženo podle feng-shui, které prostor podpořilo harmonickou energií.

Úzká spolupráce a komunikace s rodiči je pro záměr našeho centra velmi důležitá. Proto dáváme prostor a čas i dospělým – nové poznatky, zkušenosti i relaxaci můžete zažít prostřednictvím kurzů, masáží a odborných konzultací v otázkách výchovy, ale i osobních záležitostí.

Naše centrum v Praze je místem, které inspiruje svou příjemnou a láskyplnou atmosférou, ve které děti prostřednictvím zážitků objevují svůj vnitřní potenciál a dále ho přirozeně a s lehkostí rozvíjí. Vzdělávací programy vedou k rozvoji myšlení, komunikace, samostatnosti, tvořivosti, k touze po poznání a respektu vůči sobě a druhým. V jazykové školce učíme děti jedinečnou metodou Helen Doron Early English, která vede k rychlému osvojení slovní zásoby hravým způsobem.

Těšíme se na vás a na vaše děti!

Za tým You & Me,


Zuzana Lumeen
ředitelka centra

Tel. infolinka

731 109 137

Novinky

Aktuální covid-19 info:

Dětská skupina je v provozu, kroužky pro veřejnost jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Více novinek