Provozujeme dětskou skupinu s dotací EU

Název projektu: Dětská skupina Mariam Praha

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008664

Doba realizace projektu: 1. 12. 2017 až 31. 8. 2020


Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_17_74 s názvem „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha“.

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 – 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci hl. m. města Praha.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě v Praze 10 a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Dotace je poskytnuta na transformaci a provoz dětské skupiny o kapacitě 17 míst.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost.

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole k5Lj5Smk3

Buďte s námi na Facebooku