Přístup k dětem a učení 
záhon pĹ™edávánĂ­ vysvÄ›dÄŤenĂ koralky_rok 

Otevřená škola je místem, kde se děti učí podle principů Montessori pedagogiky. Učitel je tak dětem především průvodcem. Osobou, která předává dětem svůj zájem o svět a nadšení z něj. Respektuje jejich individualitu, vychází vstříc jejich potřebám, podporuje jejich rozvoj a sám se neustále rozvíjí. Práce dětí se odehrává v připraveném prostředí, které je zároveň naplněné ochotou, přijetím, svobodou, klidem a láskou. Děti se učí prostřednictvím všech smyslů, bez stresu, od konkrétního k abstraktnímu, prožitkově, s chutí. Jsou vedené k přemýšlení v souvislostech.

 

  • učení dětí je založené na jejich přirozené vnitřní motivaci, touze poznávat nové
  • prostředí vychází z vývojových potřeb
  • rolí dospělého je nenápadné vedení, taktní pomoc dětem a respektování rozdílů vědomostí a dovedností jednotlivých dětí
  • klademe důraz na komunikaci, empatii a ohleduplnost
  • děti pracují ve věkově smíšené skupině: starší děti pomáhají mladším, a tím si ověřují a utužují znalosti a dovednosti, mladší se učí od starších
  • možnost volby v rámci pravidel vede k samostatnosti se rozhodovat a nést zodpovědnost
  • prostředí umožňuje rozvoj všem dětem s různou mírou talentu a tempa

cislice“Vědecké pozorování dokázalo, že vzdělání není to, co dává učitel; vzdělávání je přirozený proces, který si spontánně vytváří lidský jedinec. Nezíská se posloucháním slov, ale zkušenostmi s prostředím a překážkami. Učitelé mohou být jen nápomocni té velké práci, která se děje. Takto se stanou svědky rozvinutí lidské duše a člověka, který nebude obětí událostí, ale bude schopen jasné vize, aby mohl řídit a formovat budoucnost lidské společnosti.“ Marie MONTESSORI

 

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole l7o9Lkq4R

Buďte s námi na Facebooku