Angličtina pro děti

Aktuální informace o kurzech angličtiny pro děti na školní rok 2017/18

Tisíce dětí na celém světě se od roku 1985 učí anglicky metodou Helen Doron. Je to unikátní metoda, která prostřednictvím zážitkových aktivit a každodenním poslechem CD imituje způsob, jak se učí svoji mateřštinu děti z anglicky mluvících zemí. Protože je založená na principech osvojování mateřského jazyka, dítě absorbuje rytmus, intonaci, gramatiku druhého(nikoli cizího!) jazyka tak lehce a přirozeně, jako se učí česky.

Čím mladší dítě je, tím je pro něj snazší naučit se druhý, třetí, desátý jazyk. Podmínkou je, že se s nimi setkává pravidelně a systematicky. Dítě také potřebuje v těchto jazycích komunikovat s ostatními a objevovat svět. Skvělou cestou ke společným zážitkům s angličtinou jsou lekce plné her, písniček a říkadel v malé skupince dětí (4-8) vedené kvalifikovaným učitelem.

Helen Doron Early English je bezpřekladová metoda. Vytváří v mozku přímá spojení, současně zaměstnává celý mozek, tedy propojuje pravou a levou hemisféru. To umožňuje kombinování následujících funkcí: analytické a syntetické, logické a prostorové. Soustředí se na slova i melodii, jednotlivé hlásky i jazyk jako komplex. Angličtina s námi je zábavná, humor a chytlavé melodie se ukládají do paměti, a tak učení jde samo a je motivující, radostné a příjemné.

Děti jsou géniové řeči

Nabytí jazykových znalostí patří mezi nejkomplexnější schopnosti, které si člověk na začátku svého života osvojuje. Zatímco však mnoho dospělých vnímá učení se jazykům jako namáhavé a náročné, pro děti je to jen dětská hra. Pro batolata a malé děti neexistují žádné cizí řeči. Melodii, rytmus a strukturu jazyka se učí ještě dlouho předtím, než jsou vůbec schopny mluvit. Že se jedná o "cizí jazyk" se tedy dovídají mnohem později.

Proč to tak je?

Dlouhodobé studie amerických vědců zabývajících se výzkumem lidského mozku dokázaly, že učení se další řeči v raném věku je tak úspěšné proto, protože do věku 7-mi let jsou veškeré vjemy související s řečmi ukládány do stejné oblasti mozku. Později je tvořena pro každou naučenou řeč jiná síť neuronů, což vyžaduje přepínání mezi jednotlivými sítěmi - a tedy obtíž navíc. Přední jazykovědci proto doporučují začít s učením další řeči - vedle řeči mateřské - tak brzy, jak je to jen možné. To má taky rozhodující vliv na schopnost výslovnosti.

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole a1Qrl7Jeq5

Buďte s námi na Facebooku