Klub rodičů a dětí: Jsme si blízko

Aby mohlo vaše dítě přirozeně, bezpečně a lehce procházet svou cestou objevování, potřebuje podporu a pochopení ze všech stran. Jde nám o zachycení každého důležitého momentu ve vývoji dítěte, v němž ho společně můžeme podpořit,      a zároveň všichni společně sdílet radost z jeho pokroků.  

Rodiče se mohou podílet na našich aktivitách, přicházet s návrhy     a nápady, jak dětem pobyt v centru a jejich osobní růst ještě zpříjemnit a obohatit, asistovat na přípravě materiálů, konání akcí, apod.

V rámci klubu rodičů pořádáme také semináře pro rodiče, kde se dozvíte něco více o Montessori pedagogice. Můžete také využít konzultací (Montessori, One Brain - kineziologie, Human Design, Voice dialog, EFT, Cesta a další). Máme také k dispozici knihovnu, z níž je možno zapůjčit si literaturu týkající se Montessori a zdravého životního stylu.

Pokud máte dítě ještě malé, před vstupem školky, nebo pokud se chcete o Montessori dozvědět víc a chcete se svým dítětem školkového věku (do 7 let) sdílet aktivně a kvalitně čas, každé úterý od 16.15 h do 17.45 h vás zveme do klubu Montessori. Děti se prostřednictvím všech smyslů, svým vlastním tempem s pomocí didaktických pomůcek    a prvků Montessori pedagogiky učí respektovat sebe sama  a druhé, spontánně se seznamují s okolním světem a přírodními zákonitostmi, matematikou, jazykem a dalšími vědami. Program je vede k samostatnosti, sebejistotě a tvořivosti. Naším cílem je seznámení s pedagogikou Montessori, připraveným prostředím a pomůckami. Pro mladší děti může být přípravkou na školku.

Klub Montessori
pro děti do 7 let

úterý 16.15 - 17.45h

cena 10 lekcí = 2400 Kč

Kontaktujte nás na 731 109 137 či na zuzka@you-me.cz

  

 

 

 

Komunikace mezi učitelem a rodiči

Novinky

Chcete přijít na ukázkovou hodinu zdarma, nebo máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás.

Opište nebo zkopírujte prosím následující znaky do formulářového pole r0n4Hgm6Ph2

Buďte s námi na Facebooku